CulturaFeatured

O națiune se ridica prin cultură și știință.

Gheorghe Șincai este o figură centrală a Școlii Ardelene, un model de cărturar dedicat națiunii sale. Ion Heliade Rădulescu vedea în ferventul susținător al latinității poporului român și a continuării acestuia în Dacia, unul dintre “profetii și aspiratorii unei Romanii”. Șincai a scris lucrări însemnate despre istoria limbii și neamului românesc care au înrâurit generația pașoptista. Șincai știa că o națiune se ridica prin cultură și știință.

de Alexandru Filimon

Din aceeasi categorie

Back to top button