FeaturedIstorie

DOZA DE CULTURĂ: Publicaţia ”Columna lui Traian”

„Columna lui Traian” a fost o publicaţie ştiinţifică şi culturală editată la Bucureşti, sub conducerea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.

A apărut în intervalele 1870-1875, 1876-1877 şi 1882-1883. Iniţial, a apărut de două ori pe săptămână, frecvenţa publicării scăzând, treptat, de la săptămânală la bilunară şi lunară.

Dacă în primii doi ani de apariţie, preocupările politice au predominat, după 1872 în paginile publicaţiei încep să apară tot mai des articole ştiinţifice şi culturale, devenite principale după 1875.

În articolul-program din primul număr al anului 1876, Hasdeu arată că periodicul se va axa pe probleme de strictă specialitate din domenii precum istoria, lingvistica, critica literară şi psihologia.

N. V. Scurtescu publică piesa istorică „Dan şi Ancuţa”, iar Vasile Maniu contribuie cu drama într-un act „Monumentul de la Călugăreni”, potrivit „Dicţionarului general al literaturii române” (Editura Univers Enciclopedic, 2005).

Aron Densuşianu publică o controversată critică la adresa lui Titu Maiorescu, încercând să susţină că acesta „ar fi plagiat teoriile estetice ale filosofului german Fr. Th. Vischer”, potrivit sursei citate.

Scrierile ştiinţifice semnate de Hasdeu sunt completate de amplul studiu realizat de Z. Demarat despre Homer. A. I. Odobescu şi A. D. Xenopol publică studii istorice, B. Constantinescu contribuie cu articole de pedagogie iar M. Gaster cu cercetări filologice.

Unul dintre cele mai cunoscute articole găzduite în paginile „Columnei lui Traian” a fost „Misiunea preotului la sate”. Apărut în luna martie 1872, materialul a fost semnat „preot I. Creangă”.

Rubrica de folclor a fost inaugurată de articolul „Datinile, obiceiurile şi tradiţiunile poporului român”, semnat de G. Missail. Au urmat studii şi comentarii legate de folclorul din diverse regiuni româneşti, semnate de P. Ispirescu, D. Miron (balade sârbeşti, basme şi doine), I. Procopovici (doine din Bucovina) şi P. Olteanu (doine din Haţeg).

Alte articole dedicate folclorului sunt realizate de Aron Densuşianu, G. Dem. Teodorescu. Materialul „Ceva despre literatura poporană”, semnat de A. D. Xenopol este republicat din „Convorbiri literare”. AGERPRES

Din aceeasi categorie

Back to top button